I Zambrowski Bieg Uliczny - 5 km

Zambrów, 02-05-2015


Zawodnicy na mecie: 78, kobiety: 33, mężczyźni: 45

Wybierz kategorię:     Pobierz wyniki OPEN w formacie PDF

MiejsceM. kat.NumerKategoriaNazwisko Imię Miejscowość Klub Wynik brutto V-śr
11101M-20Åšwierdzewski Damian Dzbenin 00:16:02 18.69 km/h
22104M-20Leoå„Czuk Andrzej Biaå‚Ystok 00:16:12 18.52 km/h
3372M-20Czeczko Pawel Grodno,bialorus SOKOL 00:16:26 18.25 km/h
44106M-20Ostaszewski Arek Raczki NADAKTYWNI 00:16:37 18.05 km/h
5152M-30Oå¼Arowski Paweå‚ Braå„Sk - 00:16:46 17.89 km/h
6549M-20Koå‚Osowski Kamil Biaå‚Ystok PĘDZIWIATR BIA 00:17:52 16.79 km/h
7676M-20Grabowski Rafaå‚ ÅOmå¼A ZSWIO NR. 7 W Å? 00:18:11 16.49 km/h
82190M-30Zaremba Tomasz Zambrã³W NIEZRZESZONY 00:18:59 15.79 km/h
9782M-20Rowicki Robert Zambrã³W - 00:19:50 15.12 km/h
10318M-30Stankowski Rafaå‚ Oå¼Arã³W Mazow - 00:19:50 15.12 km/h
11103K-20Ostaszewska Eliza Augustã³W NADAKTYWNI 00:20:06 14.92 km/h
1118M-16Dzieniszewski Szymon Rutki - 00:20:39 14.52 km/h
2292K-20Gosk Anna Biaå‚Ystok NADAKTYWNI BIAÅ? 00:21:04 14.23 km/h
12863M-20Zaleski Rafaå‚ Wola Zambrowska - 00:21:39 13.85 km/h
13499M-30Mrozicki Wojciech Zambrã³W 00:21:47 13.77 km/h
14917M-20Naroå¼Ny Mateusz Wola Zambrowska - 00:22:26 13.36 km/h
15588M-30Siemieniuk Krzysztof Biaå‚Ystok PĘDZIWIATR BIA 00:22:33 13.3 km/h
166171M-30Tabä™Dzki Paweå‚ Wiå›Niewo - 00:22:35 13.28 km/h
3387K-20Siemieniuk Dorota Biaå‚Ystok PĘDZIWIATR BIA 00:22:41 13.22 km/h
17753M-30Sielecki Michaå‚ Komorowo DRUÅ»YNA SZPIKU 00:22:43 13.2 km/h
18840M-30Niemira Kamil Zambrã³W - 00:22:53 13.1 km/h
19275M-16Radomski Maciej Maå‚Kinia Gã³ - 00:22:56 13.08 km/h
20141M-40Szachowicz Paweå‚ Biaå‚Ystok - 00:23:01 13.03 km/h
21910M-30Zarä™Ba Radoså‚Aw Zambrã³W - 00:23:15 12.9 km/h
22102M-30Kil Tomasz Zambrã³W - 00:23:34 12.73 km/h
233112M-16Å»Ebrowski ŁUkasz Zambrã³W 00:23:58 12.51 km/h
241046M-20Oporek Krzysztof Kolaki Koscielne - 00:24:12 12.4 km/h
4115K-30Tabedzka Katarzyna Szumowo - 00:24:15 12.37 km/h
251191M-20Leszczyå„Ski Artur Laskowiec Stary, L - 00:24:26 12.28 km/h
261283M-20Oå›Ciå‚Ows Tomasz Andrzejewo - 00:24:29 12.25 km/h
5185K-16Szeligowska Julia Då‚Ugobã³Rz D PREFBET ÅŠNIADO 00:24:36 12.19 km/h
2725M-40Choiå„Ski Dariusz Zambrã³W - 00:25:16 11.87 km/h
6271K-16Czarnowska Kamila Zambrã³W - 00:25:45 11.65 km/h
281151M-30Bareå‚A Marcin ŁOmå¼A - 00:25:53 11.59 km/h
291244M-30Wä…doå‚Ows Konrad Zambrã³W - 00:26:01 11.53 km/h
3013109M-30Lipski Zbigniew Zambrã³W 00:26:02 11.52 km/h
7250K-30Koå¼Luk Anna Rutki - 00:26:03 11.51 km/h
8121K-40Szymczuk Maå‚Gorzata Szumowo - 00:26:25 11.36 km/h
9394K-16Wyszyå„Ska Anna Zambrã³W - 00:26:58 11.12 km/h
311465M-30Dä…browski Grzegorz Zambrã³W - 00:27:12 11.03 km/h
321378M-20Kosakowski Mateusz Zambrã³Q - 00:27:20 10.97 km/h
331459M-20Koå‚Akowski Kamil Wysokie Mazowiecki - 00:27:22 10.96 km/h
10254K-40Szewczuk Ewa Biaå‚Ystok - 00:27:36 10.87 km/h
11420K-16Witkowska Marta Zambrã³W - 00:28:00 10.71 km/h
12523K-16Gocå‚Owska Ewelina Zambrã³W - 00:28:09 10.66 km/h
34181M-50Papieå¼ Krzysztof Szumowo SPORTEAM 00:28:18 10.6 km/h
35159M-30Myå›Liå„Sk Artur Zambrã³W SPORTEAM 00:28:25 10.55 km/h
36311M-40Kosek Tomasz Zambrã³W SPORTEAM 00:28:26 10.55 km/h
13624K-16Kozå‚Owska Paulina Zambrã³W - 00:28:36 10.48 km/h
14343K-40Mä™Å¼Yå„ Aldona Zambrã³W - 00:28:47 10.42 km/h
1   2   

Obsługiwane typy zawodów

  • kolarstwo szosowe
  • kolarstwo górskie
  • biegi, maratony
  • rolkarstwo
  • narciarstwo, snowboard
  • i wiele innych

Czym jest nasza firma?

Charakteru firmy nie określa jej nazwa, statut czy akty prawne. Okreś­lają go potrzeby klienta, które zostają zaspokojone, kiedy kupuje on jakiś produkt lub usługę. Zadowolenie klienta stanowi mi­sję i cel naszej firmy. Odpowiedź na pytanie, czym jest nasza firma, można więc uzyskać, jedynie patrząc na nią z zewnątrz, z pun­ktu widzenia klienta i rynku.

Znajdź nas na

  • Facebook: Czasomierzyk
  • Google: 102048948199715833978
  • YouTube: Czasomierzyk
Chcesz dostawać informacje o nowościach?
Zapisz się do naszego newslettera