ULTRAMARATON POWSTAŃCA 1944-2015 - sztafety

Wieliszew, 02-08-2015


Sztafety na mecie: 40

Wybierz kategorię:     Pobierz wyniki OPEN w formacie PDF


MiejsceNumerSztafeta Wynik brutto V-śr
125WIELISZEW HERON TEAM & PRZYJACIELE
Kinga Reda, ŁUkasz Barszczewski, Paweå‚ Wã³Jcik, Michaå‚ Kowalski, Adam Kobyå‚Ka, Bartek Wã³Jcik, Jakub Papis
03:19:07 13.86 km/h
224POL-VEN TEAM
Michaå‚ Niemira / Maå‚Gorzta Michewicz / Wojciech Skory / Luis Freites
03:22:28 13.63 km/h
344KS MAKóW BIEGA
Andrzej Tartanus, Rã³Å¼A Stepnowska, Grzegorz ŁUniewski, Mariusz ŁOjewski, Jaroså‚Aw Janiszewski, Marcin Gromelski, Piotr Padowski
03:22:59 13.6 km/h
417JW 3934
Roman MasåOwski, Henryk ŁEpecki, Marcin Grochulski, Robert Krã“L
03:28:01 13.27 km/h
57EKOBIEGI.PL
Monika Grabarczyk, Dawid Szaå‚Kowski, Artur Fijaå‚Kowski, Piotr Szachna, Radoså‚Aw Kisieliå„Ski, Marek Zakrzewski
03:31:10 13.07 km/h
613THE BRAND
ŁUkasz Brodowski, Adrian Kierznowski, Henryk Kaåºmierczak, Paweå‚ Nerko
03:32:15 13 km/h
712SEROCK BIEGA Z HOTELEM NARVIL 1
Piotr Drzewiecki, Marcin Ksiä„Å»Yk, Robert Kowalski, Marian Åšcibor
03:45:16 12.25 km/h
835GRUPA BIEGOWA CHTMO
Paulina Rosoå‚Owska, Natalia Serafin, Piotr Trzskoma, Rafaå‚ Gã³Recki, Rafaå‚ Bryå›Kiewicz, Robert Szkã³Å‚Ka
03:50:09 11.99 km/h
918JW 3934
Agnieszka Dudek, Szymajda Marcin, Krzysztof Szczerba, Michaå‚ Radomski, Zagoå¼Då¼On Bartosz, Marcin Spryszyåƒski, Jatkowski Maciej
03:55:54 11.7 km/h
1020HERON WIELISZEW
Sebastian Jankowski, Så‚Awomir Salwin, Krzysztof Turecki
03:56:22 11.68 km/h
1138KAŁUSZYN AND SKRZESZEW TEAM
Rafaå Brodel, Piotr Mostowiec
04:02:23 11.39 km/h
1216DP MARATON WARSZAWA
Dariusz Wieå›Niak, Piotr Rowiå„Ski
04:03:12 11.35 km/h
1334MTIO TEAM
Dariusz Burczyå„Ski, Maciej Kozera, Adam Kozera, Tomasz Woå‚Osiewicz, Michaå‚ Smoliå„Ski, Alicja Szczypkowska
04:07:43 11.14 km/h
1442RADZYMIN RUN TEAM
Piotr Sekunda, Jakub Grzegorek, Marzena Klimkiewicz, Sylwia Tyczyå„Ska
04:09:07 11.08 km/h
151SAMORZÄ…DOWCY Z WIELISZEWA
Paweå‚ Kownacki, ŁUkasz Miä™Tek, Artur Miä™Tek, Rafaå‚ Donarski
04:10:32 11.02 km/h
1632SZYBCY, PIęKNI I MłODZI
Maå‚Gorzata Lisiecka, Wiktoria Krã³Lewska Walecka, Kamil Jaroszewicz, Tomasz På‚Onkowski, Kamil Werner, Adam Ryczek, Ania Ksiä…å¼Kiewicz
04:13:39 10.88 km/h
1737MORT!
Grzegorz Marciniszyn, ŁUkasz Szczepaå„Ski , Iwona Rek
04:14:05 10.86 km/h
1810ŻNIWIARZE
Olga Miszkiewicz-Gã³Recka, Jaroså‚Aw Iå¼Ycki
04:15:04 10.82 km/h
1911SEROCK BIEGA Z HOTELEM NARVIL 2
Staniså‚Aw Joå„Czyk, Piotr Wasik, Sylwia Okurowska, Grzegorz Karaszewski, Bartek Sadowski, Krzysztof Kaska, Ryszard Matuszã³W
04:15:21 10.81 km/h
2045CIECHANóW I
Lech Komenda, Marcin Tomczak
04:18:02 10.7 km/h
2114HIRUNIO
Hirek Czupta, Robert Wã³Jcik, Marta Mystkowska, Maå‚Gorzata Hryckiewicz, Marcin Åšwierczyå„Ski, Piotr Grzelczyk.
04:18:04 10.69 km/h
2239RADZYMIN RUN TEAM 1
Paweå‚ Wilkowski, Iga Modzelewska, Paulina Szczepankowska, Pawel Bukowski
04:18:58 10.66 km/h
234BRANIEWIACY TEAM ONE
Andrzej Gå‚Owacki,aleksandra Padyjasek,mariusz Sobczyk, Grzegorz Miå‚Oszewski, Krzysztof Så‚Omczewski, Mariusz Urbanek, Andrzej Szeniawski
04:26:03 10.37 km/h
2440NIEOBLICZALNI
Witold Kozå‚Owski, Tomasz Staniså‚Awski, Artur Jankowski
04:28:24 10.28 km/h
256BRYGADA PORAJÓW
Marcin Prä™Dki, Andrzej Zaå‚Uskowski, Marcin Kucharski
04:29:28 10.24 km/h
2626DWóJKA ZE STERNICZKą
Andrzej Suwald, Jolanta Wagner
04:31:05 10.18 km/h
2715BENEK I NIEWęGłO
Krzysztof Jakubowski, Marcin Niewä™Gå‚Owski
04:33:43 10.08 km/h
2827BIEGAMY DLA FRAJDY
Darek Wrona, Agnieszka Ksiä…å¼Kiewicz, Ewa Smoczyå„Ska, Karol Karczewski
04:38:48 9.9 km/h
2933BOBROWE DZIEWCZYNY SÅ‚ODKIE JAK MALINY
Katarzyna Marcinkiewicz, Klaudia Zarzycka
04:40:12 9.85 km/h
303RB LEGIONOWO
Maå‚Gorzata Pydyn, Artur Janikowski
04:40:30 9.84 km/h
3119SZTAFETA PREZESOWA BNT
Jacek Buå‚Yk, Natalia Buå‚Yk, Aneta Chorä…å¼Y, Paweå‚ Kuna, Kamil Stawicki, Paulina Wirkowska
04:40:58 9.82 km/h
3243INTERCARS TEAM
Krzysztof Krupa, Tomasz Szczä™Sny, Arkadiusz Sobczak, Kamil Kapliå„Ski, Ewelina Harasimiuk
04:41:38 9.8 km/h
332DRUżYNA OD A DO Z
Anna Korzeniowska-Sobczuk, Zbigniew Mamla
04:46:08 9.65 km/h
3436SKARYMAKERSI - SKARYSZEWSKIE CIACHA 2
Olga Lutsenko, Marta Hryszkiewicz, Przemyså‚Aw Piskorz, ŁUkasz Kuciå„Ski
04:50:26 9.5 km/h
358SKARYMAKERSI - SKARYSZEWSKIE CIACHA 1
Anna Bieå„Ka, Arkadiusz Ćwiek, Michaå‚ Kowalski, Edyta ŁApiå„Ska, Marcin Poss, Katarzyna Zalewska
04:51:37 9.46 km/h
3623DZIAÅ‚AMY DZIAÅ‚AMY
Milena Polak, Marta Romanowska, Radoså‚Aw Drzewiecki
04:58:01 9.26 km/h
3728SZEśCIORO WSPANIAłYCH
Maja Szulczewska, Monika Trakul, Monika Michalska, Agata Podmagã³Rska, Katarzyna Så‚Omiå„Ska, ŁUkasz Suterski
05:00:43 9.18 km/h
385BRANIEWIACY TEAM TWO
Aleksandra Gå‚Owacka, Sylwia Tabaka-Mierzejewska, Robert Wä…troba, Paweå‚ Myczkowski, Artur Kozå‚Owski, Zbigniew Padyjasek, Grzegorz Gut
05:02:53 9.11 km/h
3931ANIA
Ewa Wawrzonkowska, Przemyså‚Aw Wawrzonkowski
05:03:18 9.1 km/h
4029ZABIEGANI PO USZY
Maå‚Gorzata Roszkowska-Kazaå‚A, Piotr Kazaå‚A
05:04:58 9.05 km/h
1   

Obsługiwane typy zawodów

  • kolarstwo szosowe
  • kolarstwo górskie
  • biegi, maratony
  • rolkarstwo
  • narciarstwo, snowboard
  • i wiele innych

Czym jest nasza firma?

Charakteru firmy nie określa jej nazwa, statut czy akty prawne. Okreś­lają go potrzeby klienta, które zostają zaspokojone, kiedy kupuje on jakiś produkt lub usługę. Zadowolenie klienta stanowi mi­sję i cel naszej firmy. Odpowiedź na pytanie, czym jest nasza firma, można więc uzyskać, jedynie patrząc na nią z zewnątrz, z pun­ktu widzenia klienta i rynku.

Znajdź nas na

  • Facebook: Czasomierzyk
  • Google: 102048948199715833978
  • YouTube: Czasomierzyk
Chcesz dostawać informacje o nowościach?
Zapisz się do naszego newslettera