ULTRAMARATON POWSTAŃCA 1944-2016 sztafety

Wieliszew, 31-07-2016


Sztafety na mecie: 52

Wybierz kategorię:     Pobierz wyniki OPEN w formacie PDF


MiejsceM. kat.NumerKategoriaSztafeta Wynik brutto V-śr
113NORAGENCJA PROJEKT IGRZYSKA
Krzysztof Szymborski, Oskar Wojtalk, Rafaå‚ Szymborski, Karol Galicz, Wojciech Dudek, Så‚Awomir Ptak, Karolina Rosochacka
04:19:04 14.59 km/h
2245NORTRUCHT TARCHOMIN TEAM SKORE BIEGANIEPO40.PL
Radek Gozdek, Wojciech Skory, Aleksander Krzempek
04:23:14 14.36 km/h
3348NORWIELISZEW HERON TEAM
Så‚Awomir Salwin, Marek Stasiorczyk, Dariusz Åšwistek, Rafaå‚ Brodel
05:02:14 12.51 km/h
4137MUNRCZPI
Wieså‚Aw Gwiazda, Marek Mazur, Robert Szkã³Å‚Ka, Tomasz Nowak
05:04:47 12.4 km/h
5427NORNAPRZóD MłOCINY 1
Cezary Kmieä‡, Igor Grzejdziak, Anna Szymanek, Så‚Awomir Dobrowolski
05:11:20 12.14 km/h
6517NORGOTOWI (PRAWIE) NA WSZYSTKO
Natalia Piasta-Serafin, Grzegorz Woåºniak, Paweå‚ Urbaå„Ski, Jacek Siurek, Rafaå‚ Gã³Recki
05:19:44 11.82 km/h
7631NORNASIELSK BASZTA TEAM 2
Jolanta Ruciå„Ska, ŁUkasz Witkowski, Marek Maluchnik, Krzysztof Skrzypczyå„Ski, Ryszard Kalinowski, Wacå‚Aw Marian Podgã³Rski, Dominik Kwasiborski
05:19:56 11.81 km/h
8734NORPRORUNNING PROMOTION
Krzysztof Bielecki, Agnieszka Markiewicz, Michaå‚ Piä™Del, Krystian Czayka, Paulina Turek, Sebastian Dziwiå„Ski
05:21:27 11.76 km/h
9830NORNASIELSK BASZTA TEAM
Iwona Wawrzyå„Ska, Jaroså‚Aw Ruciå„Ski, Radek Jankowski, Jaroså‚Aw Dylewski, Bartå‚Omiej Suwiå„Ski, Staniså‚Aw ŁAbä™Da, Robert Sierzputowski
05:21:34 11.75 km/h
10941NORSKARYMAKERSI - SKARYSZEWSKIE CIACHA 1
Arkadiusz Ćwiek, Olga Lutsenko, Katarzyna Zalewska, Marcin Poss, Filip Krysiak, Beata Nowakowska
05:33:25 11.34 km/h
111029NORNAPRZóD MłOCINY 3
Michaå‚ Lepczak, Konrad Pytka, Krzysztof Czajkowski, Mateusz Zgoda
05:36:59 11.22 km/h
12115NORBANDA PAND
Ola Pucek-Mioduszewska, Mateusz Mioduszewski
05:40:42 11.09 km/h
131228NORNAPRZóD MłOCINY 2
Marta Idåºkowska-Åšledåº, Kamila Gala, Patrycja Ciuba, Anna Buczel
05:45:56 10.93 km/h
1421MUN32. WIELISZEWSKI DR OP
Henryk ŁEpecki, Arkadiusz Olik, Så‚Awomir Karczewski-Szelä…å¼Ek, Robert Krã³L, Adam Gadecki, Roman Maså‚Owski, Katarzyna Czubany
05:46:36 10.91 km/h
1532MUN32. WIELISZEWSKI DR OP II
Marcin Spyszyå„Ski, Marcin Szymajda, Krzysztof Szczerba, Grzegorz Karbowski, Marcin Grochulski, Agnieszka Dudek, Ryszard Mierzejewski
05:46:51 10.9 km/h
161315NORCRAZY TEAM
Janusz Dworak, Joanna Dworak, Rafaå‚ Gå‚Owacki, Marta Wanna, Kuba Brzozowski, Karol Denkiewicz
05:47:40 10.87 km/h
171416NORDZIKI TEAM
Mateusz Kwiatkowski, Marcin Kopeä‡, Adam Orych, Piotr Sikorski
05:48:51 10.84 km/h
181525NORMINISTERSTWO GłUPICH KROKóW LEGIONOWO
Agnieszka Koå›Cielska, Wojciech Wycichowski, Andrzej Liå›Kiewicz, Rafaå‚ Martynã³W, Joanna Niedzielska, Jakub Mazurkiewicz, Piotr Wojtko
05:50:59 10.77 km/h
19411MUNBRANIEWIACY TEAM 2
Sylwia Tabaka-Mierzejewska, Krzysztof Kobusiå„Ski, Dawid Kobusiå„Ski, Sylwia Kobusiå„Ska, Mariusz Sobczyk, Remigiusz Å»Uchowski, Marek ŁOmot
05:51:59 10.74 km/h
201614NORCIAPAKI I GÅ‚UPTAKI
Krystian Iå¼Ycki, Magdalena Zemlak, Grzegorz Szlachcic, Grzegorz Gä…tarski, Marcin Korpas
05:53:35 10.69 km/h
211726NORNACIAGANIE.PL
Dominika Dä…browska, Robert Dä…browski
05:56:03 10.62 km/h
22189NORBOBRY
Paweå‚ Marcinkiewicz, Elå¼Bieta Rosa, Leszek Rosa, Paweå‚ Siwik
05:56:12 10.61 km/h
231923NORMARKOWI BIEGACZE II
Piotr Ewertowski, Ewa Szyszko, Marcin Motyczyå„Ski, Wiktor Karczewski, Marek Mielczarek, Rafaå‚ Lelonkiewicz
06:00:36 10.48 km/h
24544MUNŊWIAT JEST MAłY, A LEźNICA JEST WIELKA
Wojciech Martynuska, Boguså‚Awa Ozimek, Paweå‚ Orzechowski
06:01:23 10.46 km/h
252013NORBRAVEHEARTS LEGIONOWO II
Marcin Bednarek, Piotr Gral, Artur Szostak, Kamil Så‚Upecki, Magdalena Sobesto, Sebastian Krawczyk, Marcin Markowski
06:02:00 10.44 km/h
262152NORZGRUPOWANIE GOśKA
Maå‚Gorzata Czop, Jacek Frydrych, Krzysztof Wojtczak, Karol Dymek, Damian Roå¼Ej, Kamil Bielas, Maå‚Gorzata Åšciwiarska
06:03:23 10.4 km/h
272242NORSPARTAN SGX WARSAW
Iwona Roså‚Oå„Ska, Jacek Budzik, Hubert Goå‚Ä™Biewski, Sebastian Dziewulski, Kinga Då¼Egan, Mariusz Macioch, Anna Macioch
06:04:03 10.38 km/h
2868MUNBMWP
Marek Gã³Rnicki, Marcin På‚óCiennik, Paweå‚ Dobosz, Maå‚Gorzata Dä…browska, Krzysztof Grzywacz, Ewa Rudka, Paulina Krzak
06:04:44 10.36 km/h
29139SAMSAMORZąDOWCY GMINY WIELISZEW I WóJTOWA
Izabela Kownacka, Rafaå‚ Donarski, Miroså‚Aw Kado, Artur Miä™Tek, ŁUkasz Miä™Tek, Panagiotis Yiapatos, Paweå‚ Kuna
06:04:45 10.36 km/h
302353NORŻNIWIARZE
Jaroså‚Aw Iå¼Ycki, Olga Miszkiewicz-Gã³Recka, Olga Wrã³Blewska
06:05:27 10.34 km/h
31710MUNBRANIEWIACY TEAM 1
Aleksandra Gå‚Owacka, Paweå‚ Myczkowski, Ziemowit Jaskã³Lski, Grzegorz Gut, Mariusz Urbanek, Karol Malinowski, Kinga Reda
06:06:17 10.32 km/h
322421NORKULDIM TEEM
Kamil Dobrowolski, Daniel Miller, Marcin Miller, Magdalena Sobczak
06:10:50 10.19 km/h
332520NORKOSIARZE
Renata Ogonowska, Beata Samsel, Paweå‚ Biå„Czyk
06:10:56 10.19 km/h
342619NORKLUB MATIEGO
Justyna Krzyå›, Dariusz Chilewicz, Andrzej Wiå›Niewski, Rafal Michalczuk
06:11:56 10.16 km/h
352749NORZ WYRAZAMI....
Adrian Rusin, Michaå‚ Marszaå‚Ek, ŁUkasz Marszaå‚Ek, Agnieszka Bacharewicz
06:11:56 10.16 km/h
362835NORPSKBPISS
Daniel Grudzicki, Szymon Cichocki, Andrzej Idzikowski, Jakub Konieczny
06:12:01 10.16 km/h
372943NORSZYBCY I PRęDKI
Marek Kucharski, Artur Wronka, Marcin Prä™Dki
06:12:07 10.16 km/h
38304NORAWIDZIAKI
Wojciech, Idziak, Agnieszka Idziak
06:14:58 10.08 km/h
393151NORZBIERANINA Z OKOLICY
Michaå‚ Wodyczko, Jacek Wodyczko, Piotr Iwanowski, Paweå‚ Matysik, Beata Dubrawska, Artur Witzke
06:15:00 10.08 km/h
403247NORW NOGI (MISIOTIM)
Aneta Rowicka, Piotr Rowicki
06:18:33 9.99 km/h
413332NORPęDZąCE KALORYFERY
Konrad Grabowski, Adrianna Grabowska, Szymon Grabowski, Patryk Tyburski, Izabela Grabowska, Tomasz Grabowski
06:21:26 9.91 km/h
423424NORMI
Kamil Kapliå„Ski, Karol Harmata, Krzysztof Krupa
06:22:42 9.88 km/h
433550NORZABIEGANI PO USZY
Maå‚Gorzata Roszkowska-Kazaå‚A, Piotr Kazaå‚A, Marcin Roszkowski
06:25:28 9.81 km/h
44366NORBIEGAM BO LUBIÄ™ ZÄ…BKI TEAM
Joanna Å»Oå‚Nierowicz, Monika Chojnowska, Hubert Ukoå‚óW, Konrad Kosecki, Piotr Pakosz
06:26:45 9.77 km/h
45377NORBIEGNIJ DZIADEK BIEGNIJ
Krzysztof Å»Ochowski, Magdalena Å»Ochowska, Paweå‚ Barmuta, Tobiasz Deja, ŁUkasz Bå‚Aszczyk, Karolina Tomiczak
06:27:53 9.74 km/h
46246SAMURZęDNICY UG WIELISZEW
Arkadiusz Michalik, Tadeusz Szczygielski, Patryk Bazylak, Agata Zieliå„Ska, Jolanta Korajczyk, Adam Witkowski, Agnieszka Wodyå„Ska
06:28:25 9.73 km/h
473840NORSEROCK BIEGA Z HOTELEM NARWIL I CHTMO
Staniså‚Aw Joå„Czyk, Dominik Czyå¼, Konrad Doroszkiewicz, Piotr Wasik
06:33:26 9.61 km/h
48822MUNLKS OSTROWIANKA
Dariusz Romejko, Olga Malik
06:35:48 9.55 km/h
49318SAMGRUPA BIEGOWA UM WAWA
Przemyså‚Aw Kijanowski, Magdalena Rawicka
06:38:25 9.49 km/h
503912NORBRAVEHEARTS LEGIONOWO
Maja Szulczewska, Klaudia Wojcieszak, Piotr Rubaszkiewicz, Robert Bieroå„, Radoså‚Aw Faå‚Atowicz, Michaå‚ Walczak, Maria Kurek
06:57:55 9.04 km/h
1   2   

Obsługiwane typy zawodów

  • kolarstwo szosowe
  • kolarstwo górskie
  • biegi, maratony
  • rolkarstwo
  • narciarstwo, snowboard
  • i wiele innych

Czym jest nasza firma?

Charakteru firmy nie określa jej nazwa, statut czy akty prawne. Okreś­lają go potrzeby klienta, które zostają zaspokojone, kiedy kupuje on jakiś produkt lub usługę. Zadowolenie klienta stanowi mi­sję i cel naszej firmy. Odpowiedź na pytanie, czym jest nasza firma, można więc uzyskać, jedynie patrząc na nią z zewnątrz, z pun­ktu widzenia klienta i rynku.

Znajdź nas na

  • Facebook: Czasomierzyk
  • Google: 102048948199715833978
  • YouTube: Czasomierzyk
Chcesz dostawać informacje o nowościach?
Zapisz się do naszego newslettera