ULTRAMARATON POWSTAŃCA 1944-2017 sztafety

Wieliszew, 30-07-2017


Sztafety na mecie: 72

Wybierz kategorię:     Pobierz wyniki OPEN w formacie PDF


M-ceM. kat.NumerKategoriaSztafeta MC 1 MC 2 MC 3 Wynik Tempo
1121NORAGENCJA PROJEKT IGRZYSKA
Rafaå‚ Szymborski, Radoså‚Aw Helon, Oskar Wojtalik, Sebastian Jankowski, Sylwia Sikora, Wojciech Dudek, Dawid Bartoå‚Owicz
01:23:5302:18:3602:39:45 04:09:36 03:57 min/km
2111MUNJANOSIKI
Damian Damazyn, Marzena Raniszewska, Andrzej Rogiewicz, Robert Kwiatkowski, Rafaå‚ Smoczyå„Ski, Jerzy Filarski, Paweå‚ Zakrze
01:29:2802:34:4502:56:50 04:18:05 04:05 min/km
3272NORURODZENI W PUSZCZY
Mariusz Szymaå„Ski, Tomasz Mikulski, Artur Michalak, Rafaå‚ Gã³Recki, Tomasz Kå‚Udkiewicz, Agnieszka Kowalczyk, Maciej Sulik
01:34:2502:38:5603:01:00 04:24:44 04:12 min/km
4349NORMINISTERSTWO GłUPICH KROKóW LEGIONOWO - SZYBCY I WśCIEKLI
Michaå‚ Iwanicki, Patryk Koå›Cielski, Adam Poå¼Arowszczyk
01:27:1102:31:2402:54:43 04:26:08 04:13 min/km
5471NORTARCHODUO
Radek Gozdek, Hubert Gronowski
01:30:1402:34:4202:59:32 04:49:12 04:35 min/km
628MUNCENTRUM SZKOLENIA WOJSK LÄ…DOWYCH POZNAÅ„
Anna Pogorzelska, Jacek Skodkowski, Damian Å»Ubrowski, Przemyså‚Aw Klein, Patryk Chaciuk, Maciej Andrzejewski, Dawid Dworak
01:26:4002:39:5103:02:31 04:49:31 04:35 min/km
753NORWIELISZEW HERON TEAM
Marek Stasiorczyk, Dariusz Åšwistek, Rafaå‚ Brodel, Kinga Reda, Marcin ŁAdno, Wojciech Karwowski
01:28:4502:44:5603:09:32 04:52:49 04:38 min/km
8666NORSEROCK BIEGA Z HOTELEM NARVIL
Piotr Mulik, Tomasz Grzybowski
01:38:4402:50:3803:16:43 04:54:32 04:40 min/km
9316MUNRESORTOWE CENTRUM ZARZÄ…DZANIA PROJEKTAMI INFORMATYCZNYM
Wieså‚Aw Gwiazda, Tomasz Nowak, Marek Mazur, Maciej Klatka, Boguså‚Aw Mazurek , Marta Dziurosz, Marek Zglejszewski
01:28:5502:47:3703:14:37 05:00:43 04:46 min/km
10745NORKONDOMINIUM WARSZAWSKO-SOCHACZEWSKIE.
Tomasz Chmielewski, Marcin Kaåºmierczak, Krzysztof Waå¼Ny, Maå‚Gorzata Rutkowska
01:39:1502:54:5803:24:41 05:06:13 04:51 min/km
11410MUNGEOGRAFIA WOJSKOWA
ŁUkasz Kruk, Piotr Lis, Paweå‚ Å»Emojtel, Piotr Boniecki, Så‚Awek Jakubiuk, Wojciech Robak, Anna Krã³L
01:33:0802:45:4803:14:10 05:06:46 04:52 min/km
12851NORNAPRZóD MłOCINY I
Joanna Pieczka, Cezary Kmieä‡ , Igor Grzejdziak, Anna Szymanek
01:34:1802:48:0703:15:35 05:07:02 04:52 min/km
1355MUN2 PUŁK SAPERÓW
Grzegorz Pazik, Kamil Åšwitaå‚A, Barbara Skomarowska, Patryk Kaczmarski, Przemyså‚Aw Machnowski, Rafaå‚ Darkowski , Przemyså‚Aw
01:41:4203:00:1403:30:54 05:18:55 05:03 min/km
14965NORSATORI SPORT KLUB
Renata Syroka, Robert Misioå‚Owski, Malgorzata Waldeker, Mariusz Komuda, Piotr Rubaszkiewicz, Radoså‚Aw Wysocki, Paweå‚ Augustyn
01:47:3203:08:2703:35:50 05:20:23 05:05 min/km
1564MUN15 GIŻYCKA BRYGADA ZMECHANIZOWANA
Piotr Chmielewski, Jä™Drzej Rynkiewicz, Paweå‚ Jagieå‚Å‚O
01:44:5903:06:1303:35:26 05:26:28 05:10 min/km
161054NORNASIELSK BASZTA TEAM 2
Robert Sierzputowski, Marek Ratyå„Ski, Marek Maluchnik, Monika Ostrzeniewska, Krzysztof Skrzypczyå„Ski, Radek Jankowski, Piotr P
01:34:1503:11:18 05:27:12 05:11 min/km
17720MUNZARZÄ…D GRANICZNY KGSG
Sylwester Dudziå„Ski, Jaroså‚Aw Grzesicki, Marcin Filc, Sylwia Filc, Radoså‚Aw Kucharski, Piotr Kozioå‚, Jakub Bytniewski
01:46:3003:00:4103:30:43 05:27:24 05:11 min/km
181147NORMALINOWY TEAM
Olga Malik, Paweå‚ Nowak
01:52:4303:11:3403:38:32 05:28:42 05:13 min/km
191238NORGOTOWI (PRAWIE) NA WSZYSTKO
Natalia Piasta-Serafin, Grzegorz Woåºniak, Rafaå‚ Gã³Recki, Paweå‚ Urbaå„Ski, Jacek Siurek
02:02:2003:18:4103:45:25 05:30:35 05:14 min/km
201360NORPRZETARTY SZLAK
Dariusz Wieå›Niak, Agnieszka Sakowska, Paweå‚ Gå‚Owacki
01:54:5103:26:1403:49:34 05:35:15 05:19 min/km
211424NORBEZ SPINY
Konrad Kosecki, Radek Stolarczyk, Marek Pyz
01:37:0102:52:0003:22:19 05:35:21 05:19 min/km
221561NORROCH JASIENICA
Marek Suchcicki, Marcin Dmochowski, Paulina Siwek, Magdalena Malik, Krzysztof Dzikowski, Så‚Awomir Då‚Ugoå‚Ä™Cki
01:48:3903:06:5103:37:26 05:37:18 05:21 min/km
231634NORDRUżYNA RODRIGUESA
Rafael Bezerra Rodrigues, Grzegorz Kado, Miroså‚Aw Kado, Ewa Piotrowska
01:39:5403:18:3603:46:18 05:38:13 05:22 min/km
2412SAMURZęDNICY UG WIELISZEW
Agata Zieliå„Ska, Adam Witkowski , Anna Urbaå„Ska, Miroså‚Aw Sieradzki, Kamil Dobrowolski , Magdalena Sobczak , Michaå‚ Kowalsk
01:49:3703:04:1803:32:39 05:39:50 05:23 min/km
25818MUNWOJEWóDZKI SZTAB WOJSKOWY W RZESZOWIE
Michaå‚ Piecuch, Mariusz Stopa, Andrzej Nykiel, Artur Chrzä™Szczyk
01:43:2503:11:0203:40:02 05:40:36 05:24 min/km
26913MUNJW. 3934 #2
Michaå‚ Mieszkowski, St. Kpr. Marcin Szymajda, Szer. Roman MasåOwski, Szer. Adam Gadecki
01:43:2302:57:3503:26:17 05:43:49 05:27 min/km
27109MUNCOP-DKP
Jakub Toporowski, Daniel Grudzicki, Jaroså‚Aw Chrzä…szcz, Andrzej Bä™Ben
01:46:3803:29:4603:58:17 05:44:27 05:28 min/km
281114MUNKRELUCHY
Krzysztof Michaå‚Owski, Tomasz Jaruszewski, Roland Gurski, Arkadiusz Felczykowski, Andrzej Dawid, Radoså‚Aw Wasilewski, Karolina
01:57:1803:16:0803:45:39 05:44:49 05:28 min/km
291764NORRUNEMILRUN.PL
Andrzej Liå›Kiewicz, Tomasz Puda, Damian Falandysz, Wojciech Wycichowski, Artur Sielski, Agnieszka Liå›Kiewicz, Tomasz Szulczews
02:04:0404:09:15 05:46:08 05:29 min/km
301846NORŁYSE, CZARNE KONIE
Jacek Wodyczko, Piotr Iwanowski, Wojtek Chojecki
01:50:0903:14:3803:44:31 05:48:02 05:31 min/km
31126MUN5.PUÅ‚K CHEMICZNY
Zbigniew Kowalski, Kamila Kowalska, Albert Aptacy, Grzegorz Klose, Ireneusz Maliszewski, Dariusz Goå‚Ofit, Paweå‚ Myrcik
01:49:3903:17:0003:48:52 05:51:21 05:34 min/km
321317MUNSUDECKIE WYCIECZKI BIEGOWE
Grzegorz Pogorzelski, Miroså‚Aw Kaczuga, Damian Rogoziå„Ski
02:05:3703:32:0704:07:11 05:51:31 05:34 min/km
331973NORZ WYRAZAMI...
Adrian Rusin, ŁUkasz Marszaå‚Ek, Michaå‚ Marszaå‚Ek
01:55:0903:25:4403:53:59 05:51:43 05:34 min/km
342023NORBANDA KLEIMANA
Katarzyna Foszner, Krzysztof Grodek, Leszek Kleiman, Kamil Krztoå„, Katarzyna Kozera, Marcin Kozera, Piotr Mostowiec
01:47:5902:56:2003:41:42 05:52:30 05:35 min/km
352148NORMINISTERSTWO GłUPICH KROKóW LEGIONOWO - PIęKNI I MłODZI
Agnieszka Koå›Cielska, Rafaå‚ Martynã³W, Maciej Koper, Piotr Wojtko, Joanna Oå‚Dak, Jakub Mazurkiewicz, Wå‚Odzimierz Dziarnowsk
02:00:3602:18:2203:55:14 05:59:33 05:42 min/km
362277NORKINGRUNNER ULTRA
James Artur Kamiå„Ski, Piotr Szczepaå„Ski
01:56:1803:36:1804:04:02 06:00:37 05:43 min/km
372328NORBÓBR TŁUSZCZ
Wieså‚Aw Szlachta, Katarzyna Marcinkiewicz, Oskar Piekut, Dariusz Gotowiec, Waldemar Zdunek
01:46:2903:15:3303:49:18 06:02:17 05:45 min/km
38276SAMBIEGAM NA ZIELONEJ BIAłOłęCE
Ilona Łącka, Piotr Jaworski , Waldemar Roszak
02:01:3103:30:3503:59:31 06:03:05 05:45 min/km
3931SAMWóJTOWA I SAMORZąDOWCY GMINY WIELISZEW
Izabela Kownacka, Marcin Wodyå„Ski, Rafaå‚ Donarski, Paweå‚ Kuna, ŁUkasz Miä™Tek, Artur Miä™Tek, Arkadiusz Michalik
01:54:5003:22:2403:54:48 06:07:51 05:50 min/km
402443NORICH GODZINA POMSTY WYBIÅ‚A
Wojciech Pielgrzymowski, Marek Gruza
01:39:5803:01:2303:35:29 06:10:05 05:52 min/km
412567NORSPARTANIE DZIECIOM
Mariusz Kowalczyk, Mariusz Kapusta , Hubert Då‚Ugoå‚Ä™Cki, Michaå‚ Leå›Niewski, Katarzyna Snarska, Bogdan Snarski
02:13:3603:44:4304:21:06 06:11:13 05:53 min/km
422644NORJóZEFóW-FALENICA
Dominik Podgã³Rski, Paweå‚ Bernhard
01:47:1803:16:3903:47:49 06:11:28 05:53 min/km
432726NORBIEGAM NA TARCHOMINIE
Marlena Dziedzic, Zbigniew Moå‚Odkiewicz, Edyta Mielnicka
02:13:0603:49:5804:17:44 06:13:48 05:56 min/km
442852NORNAPRZóD MłOCINY II
Andrzej Jabå‚Onowski, Wojciech Rafaå‚O, Michaå‚ Lepczak, Krzysztof Czajkowski
02:01:2903:31:0204:06:55 06:14:22 05:56 min/km
451419MUNYES U CAN
Artur Pietrzykowski, Monika Pietrzykowska, Tomasz Stodulski
02:08:1103:36:5304:06:49 06:16:05 05:58 min/km
462941NORHEROPLIK
Robert Siwiec, Boguså‚Aw Kasprzak, Karolina Kasprzak, Kamil Woåºniak , Tomasz Trzciå„Ski
01:59:3603:29:1403:59:57 06:19:52 06:01 min/km
473036NOREMKA WIELISZEW GIRLS FOOTBALL
Anna Strzelczyk, Monika Kosewska, Jacek Strzelczyk, Marzena Wrã³Bel-Rogala, Magda Jabå‚Onowska, Maå‚Gorzata Wielgosz, Agnieszka
01:56:2303:28:5904:03:53 06:19:54 06:01 min/km
483170NORSZYBKI I PRęDKI
Artur Wronka, Marcin Prä™Dki
01:53:3803:26:5304:00:06 06:28:27 06:09 min/km
493274NORZABIEGANI PO USZY
Maå‚Gorzata Roszkowska-Kazaå‚A, Piotr Kazaå‚A, Anna Korzeniowska- Sobczuk, Marcin Roszkowski, Aleksandra Szulencka
01:44:5103:34:1504:10:39 06:30:13 06:11 min/km
503358NORPRETTYFITTYTEAM
Monika Skomorowska, Marta Szczechowicz, Ilona Barnaå›, Michaå‚ Stagienko, Justyna Pasternak
02:17:5204:13:3904:45:26 06:31:37 06:12 min/km
1   2   

Obsługiwane typy zawodów

  • kolarstwo szosowe
  • kolarstwo górskie
  • biegi, maratony
  • rolkarstwo
  • narciarstwo, snowboard
  • i wiele innych

Czym jest nasza firma?

Charakteru firmy nie określa jej nazwa, statut czy akty prawne. Okreś­lają go potrzeby klienta, które zostają zaspokojone, kiedy kupuje on jakiś produkt lub usługę. Zadowolenie klienta stanowi mi­sję i cel naszej firmy. Odpowiedź na pytanie, czym jest nasza firma, można więc uzyskać, jedynie patrząc na nią z zewnątrz, z pun­ktu widzenia klienta i rynku.

Znajdź nas na

  • Facebook: Czasomierzyk
  • Google: 102048948199715833978
  • YouTube: Czasomierzyk
Chcesz dostawać informacje o nowościach?
Zapisz się do naszego newslettera